Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

title
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 19200
Δρ Κωνσταντία Ζγαντζούρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
213-1601430
7.30-15.30
Μέσος όρος: 5 (1 ψήφος)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
title

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής). Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αττικής, για τη δημιουργία ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Ελευσίνας προχωρά στη δημιουργία της δομής: Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελευσίνας. Στόχος είναι η ανάπτυξη τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Το Κέντρο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών
β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές (διασύνδεση, μέσω παραπομπών, των ωφελουμένων με φορείς και υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους
γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, με σταθερό ωράριο (από 7:30 έως 15:30), και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου. Επειδή το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έργου, απαιτείται η πρόσληψη δύο ατόμων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης: 1) ένας Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) και 2) ένας ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος ή Πτυχιούχος ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το ετήσιο μισθολογικό κόστος τους ανέρχεται σε 31.200,00€. Το προσωπικό θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των αιτημάτων προς διεκπεραίωση και πλήρη φάκελο των υπό διαχείριση υποθέσεων. Ο Κοινωνικός Λειτουργός εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και μεριμνά για την εύρρυθμη λειτουργία και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του. Ο Διοικητικός. Υπάλληλος ή Πτυχιούχος ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη, συνδράμει στην υλοποίηση του πλάνου δημοσιότητας και δικτύωσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της δυνατότητας απασχόλησης των πολιτών/οφελουμένων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου –οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και η Ψυχολόγος-, κατά τη διάρκεια του ωραρίου του, θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στους ωφελούμενους του Κέντρου. Η αμοιβή του θα προέρχεται από την υφιστάμενη μισθοδοσία, όχι από το πρόγραμμα.
Το Κέντρο θα στεγαστεί στο ισόγειο ιδιόκτητου κτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου, σε χώρο περίπου 60 τ.μ., το οποίο πληροί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε με
την έναρξη της λειτουργίας του να έχει διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους χώρους που θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της Δομής.
Το κτήριο διαθέτει: χώρο υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων, γραφεία ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων και χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού [Με την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου θα έχει διαμορφωθεί χώρος WC/ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις]. Οι χώροι διαθέτουν την απαιτούμενη επίπλωση, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνο και fax. Στο κτήριο στεγάζονται ήδη δομές και δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας), ενώ προβλέπεται να συστεγαστούν το ΤΕΒΑ και το Κοινωνικό Φαρμακείο. 
Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 27/09/2017 - 30/06/2023
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 12258
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 97
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 8
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

Κοινοποίηση: 
title
title

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
Q
G
T
f
V
L