Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

title
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς, 18532
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
2144028110
8π.μ.-4μ.μ.
Μέσος όρος: 2.6 (12 ψήφοι)

Κέντρο Κοινότητας (Παράρτημα ΚΕΜ) Δήμου Πειραιά

title

Στοιχεία δομής

Περιγραφή: 

Η παρούσα Πράξη έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία μιας νέας Δομής στο Δήμο Πειραιά, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ) του Δήμου Πειραιά για τα επόμενα 3 έτη και την υλοποίηση μιας σειράς από ενισχυτικές δράσεις στο ΚΕΜ. Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας θα αποτελέσει ένα "front desk" υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελουμένων ατόμων, θα παρέχει μια ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Πειραιά, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση, την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

Επιπρόσθετα, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας δύναται να λειτουργήσει και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στόχος του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα, Υπηρεσίες και Δομές, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της σχετικής δομής, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας θα δημιουργήσει ένα Παράρτημα επικεντρωμένο στους Μετανάστες-Πρόσφυγες με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης της απασχόλησης της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία εκτός από τις δραματικές εμπειρίες που έχει βιώσει κατά τη διαδικασία μετανάστευσης – μετεγκατάστασης στη χώρα μας, βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό, έρχεται αντιμέτωπη με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη γλώσσα και ως εκ τούτου, η ενημέρωση – πληροφόρηση, που λαμβάνει είναι ελλιπής, αποσπασματική και σε πολλές περιπτώσεις παραπλανητική.

Έτσι, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Παραρτήματος θα υλοποιηθούν μια σειρά από ενισχυτικές δράσεις, που θα απευθύνονται στοχευμένα στη συγκεκριμένη ομάδα ωφελούμενων, ώστε να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες της (π.χ. εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, διαπολιτισμικές δράσεις νέων και παιδιών αλλοδαπών και γηγενών). Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με το Παράρτημα ΚΕΜ θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή), με τη δυνατότητα τροποποίησης ή διεύρυνσης του ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής και απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ) θα στεγάζεται σε διακριτό χώρο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά σε ισόγειο επί της Οδού Μακράς Στοάς, Εμποροναυτιλιακό Κέντρο (Πύργος Πειραιά).

Το κτίριο που επιλέχτηκε για τη λειτουργία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας ΚΕΜ εξασφαλίζει προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή με κινητικές δυσκολίες και περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του σύμφωνα με το σχετικό οδηγό. Με σκοπό τη γνωστοποίηση λειτουργίας της δομής, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων και τη διασύνδεση και συνεργασία με άλλες δομές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ο Δήμος Πειραιά εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημοσιότητας και Δικτύωσης, ώστε να προσεγγιστεί το θέμα στοχευμένα και να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος για την ενίσχυση του ΚΕΜ, ο Δήμος Πειραιά θα υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις, που θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των μεταναστών-προσφύγων, στην αποτροπή των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού και στην παροχή εφοδίων, που θα διευκολύνουν στην πρόσβαση των μεταναστών–προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας.

Στατιστικά: 

Περίοδος λειτουργίας: 01/03/2018 - 30/06/2023
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 46085
Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 167
Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 30
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

Κοινοποίηση: 
title
title

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δομής.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
d
S
6
e
9
4