Socialattica.gr - ChatBot
title
  • Βρείτε μας στο
title

Τρέχον θέμα: Βασικό

Ενέργειες δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης πράξης συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

title

Ενέργειες δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης πράξης συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιότητας των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία, οφείλετε σύμφωνα και με το Παράρτημα 1 της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ Αττική 2014-2020 να λαμβάνετε όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα θα πρέπει:

Α) Να λειτουργείτε διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτάτε τα στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

Β) Να τοποθετείτε αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη.

Γ) Να ενημερώνετε τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ,  σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα από τους Δικαιούχους των Πράξεων.

Το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (Π.Χ. αφίσες, πρότυπα έγγραφα, link ιστοσελίδας κλπ) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο αμέσως επόμενο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που θα υποβάλετε μέσω ΟΠΣ.